/>

Kontakta oss

Vår kontaktinformation finns på sidan Om Oss.

Söktips

För att söka på hela MyLambda.se, använd sökrutan i mittenkolumnen!
För att söka på varje sida har de flesta webbläsare funktionen Ctrl+F.

Visste du...

...att författaren H.C. Andersen liksom många andra författare var dyslektiker?

Vissa författare: H.C. Andersen, Jolo

Gå direkt till: H.C. Andersen - Jolo


H.C. Andersen

Danska

Av H.C. Andersen

Andersen, H.C.  Den Anden April     Utgiven av H. Topsøe-Jensen. Rhodos 1971. 45 s. Linneband. Fläckar på bakpärmen, initialer och datum på försätts, annars gott skick.    80

Andersen, H.C.  Dramatiske Arbeider : Fjerde Samling : Eventyr-Comedier     Reitzels 1854. 274 s. Halvfranskt band. Bandet nött i kanterna. Många blad fläckade.    120

Andersen, H.C.  En Landsbyhistorie : Folke-Skuespil i fem Acter efter S.H. Mosenthals "der Sonnwendhof" med tildigtede Chor og Sange        C.A. Reitzels Bo og Arvinger 1855. 114 s. Halvklotband. Bruna åldringsfläckar på många sidor, särskilt i slutet, annars gott skick. -- Förstaupplaga av ett skådespel av H.C. Andersen efter tysk förlaga, utgiven i samband med premiären på Casino den 17 januari 1855.   400

Andersen, H.C.  Gennem Danmark : Digt og Skildring      Carit Andersens Forlag 1945. Illustrerad av Knud Mühlhausen. 241 s. Häftad. Omslaget skrynkligt i kanterna, inlagan i mycket gott skick, delvis osprättad. Tillskrift.  80

Andersen, H.C.  Gjenfærdet ved Palnatokes Grav      Poul Carit Andersens Forlag 1940. 48 + 31 s. Originalpappband. Ojämnt blekt längs ryggen, annars mycket gott skick. Ouppskuren. Tillskrift på försätts. -- Faksimil av H.C. Andersens första bok.   150

Andersen, H.C.  Hans Andersen's Fairy Tales with Illustrations by W. Heath Robinson     Folio Society 1995. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. 288 s. Dekorerat helklotband i kassett. Nyskick. Skönlitteratur sagor H C Andersen Folio Society 160 (Står även på sidan Folio Society)

Andersen, H.C.  H.C. Andersen gjester Silkeborg : Nogle Episoder fra H.C. Andersens Silkeborgbesøg i Aarene 1850, 1853 og 1859      Frede og L.C. Lauritzens Forlag 1952. Illustrationer av Henry Lauritzen. Inledning av Otto Bisgaard. Häftad med skyddsomslag. Omslaget skadat upptill, annars mycket gott skick. -- Korta texter ur H.C. Andersens brev och dagböcker illustrerade av H. Lauritzen. Frakturstil.    60

Andersen, H.C.  H.C. Andersen illustreret af Povl Chistensen        Gyldendal 1970. Andra utgåvan. 159 s. Häftad med skyddsomslag. Omslaget nött i kanterna, i övrigt mycket gott skick. Ouppskuren. -- Innehåller sagorna Reisekammeraten, Keiserens nye Klæder, Paradisets Have, Nattergalen, Sneedronningen, Elverhøi, Skyggen, Historien om en Moder, Aarets Historie, Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre samt Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen.  120

 

Om H.C. Andersen

Abell, Kjeld    Andersen : eller Hans Livs Eventyr      Thaning & Appel 1955. 87 s. Ill. Häftad med skyddsomslag. Omslaget lite trasigt i överkanten, annars gott skick. Exlibris.  85

Albertsen, Leif Ludwig  Jeg kommer igjen! H.C. Andersen og Henrik Hertz som elever af Baggesen      Baggeseniana XI. Privattryck, København 1980. 53 s. Illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Omslaget nött i kanterna och blekt längs ryggen, annars mycket gott skick.    60

Andersen, Niels (red.)  Anekdoter og Historier om H.C. Andersen     Langkjærs Bogtrykkeri 1945. Illustrerad av Knud Mühlhausen. 64 s. Häftad. Nr 108/1000. Fläckar på omslaget, annars gott skick.  80

Breitenstein, Jørgen, Brøndsted, Mogens, Jørgensen, Bo Hakon, Mortensen, Finn Hauberg & Mylius, Johan de    H.C. Andersen og hans kunst i nyt lys   8774921614  Odense Universitetsforlag 1976. 131 s. Häftad. Fläckar på omslaget, Understrykningar och kommentarer med blyerts.   50

Breum, Sophie (red.)    Odense Bys Bog om H.C. Andersen     Hempelske Boghandel, Odense u.å. (1905). 92 s. Illustrerad. Häftad. Trasigt omslag. --Textbidrag av Vilhelm Andersen, Sophus Bauditz, Sophie Breum, Sophus Michaëlis, Ernst v.d. Recke & P.A. Rosenberg. Faksimil av H.C. Andersens tackbrev till Odense kommunstyrelse 1869.   80

Brix, Hans  H.C. Andersen og hans Eventyr       Det Schubotheske Forlag, København 1907. 296 s. Halvfranskt band. Överdragspapperet nött, enstaka blyertsmarkeringar i marginalerna, annars mycket gott skick. -- Doktorsavhandling.    210

Brostrøm, Torben & Lund, Jørn   Flugten i sproget : H.C. Andersens udtryk   8701421824  Gyldendal 1991. 158 s. Häftad. Fuktfläck på baksidan, annars gott skick.    80

Brøndsted, Mogens   H.C. Andersen og avisen     Udsendes af Fyens Stiftstidende i anledning af bladets 200 års jubilæum. Odense Universitetsforlag 1972. 88 s. Rikt illustrerad. Inbunden i kassett. Kassetten ojämnt gulnad, själva boken i mycket gott skick. 90

Dal, Erik   Danske H.C. Andersen-illustrationer 1835-1975       Forening for Boghaandværk 1975. 189 s. 100 ill. Dansk text, engelsk sammanfattning. Häftad. Gott skick. 120

Dal, Erik   Den lille pige med svovlstikkerne : Træk af et eventyrs forhistorie og skæbne       Rosenkilde og Bagger 1956. 63 s. Ill. Häftad. Gott skick.   60

Dal, Erik   Udenlandske H.C. Andersen-illustrationer : 100 billeder fra 1838 til 1968 udvalgt og indrammet      Dansk Typograf-Forbund 1969. 159 s. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. Inbunden med skyddsomslag. Omslaget nött i kanterna, annars gott skick.  100

Friis, Finn T.B.  H.C. Andersen og Schweiz    Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag 1949. 151 s. Halvfranskt band med främre och bakre omslag medbundna. Ryggen blekt, annars mycket gott skick. Namnteckning, exlibris.   110

Grønbech, Bo    H.C. Andersen : Levnedsløb - Digtning - Personlighed    8717014131  Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1971. 259 s. Inbunden med skyddsomslag. Omslaget ojämnt solblekt, fuktfläck, nött i kanterna. Själva boken i mycket gott skick. 80

Hedegaard, E.O.A.   H.C. Andersen i Exlibriskunsten 8787003260  Poul A. Andersen's Forlag 1972. 146 s. Rikt illustrerad. Häftad. Omslaget ojämnt gulnat med små fläckar, inlagan i mycket gott skick.   100

Hellssen, Henry (text) & Sadolin, Ebbe (teckningar) Journalisten H.C. Andersen      Det Berlingske Bogtrykkeri 1954. 108 s. Inbunden. Pärmen ojämnt blekt, annars gott skick. Dansk text, engelsk sammanfattning.   80

Hending, Arnold     Filmen og H.C. Andersen     Kandrup & Wunsch 1955. 55 s. Illustrerad. Häftad. Omslaget ojämnt gulnat med små skador i kanterna, annars gott skick. Dedikation.  50

Hjuler, Marie   H.C. Andersens Juleaftner   8772339713  Wøldike 1983. 71 s. Ill. Häftad. Gott skick.    60

Jensen, Anker   Studier over H.C. Andersens sprog       Carl Nielsens Forlag, Haderslev 1929. 314 s. Häftad. Några prydliga blyertsnoteringar i marginalerna, i övrigt gott skick.  140

Johansson, Ejner    Andersens ansigter  8777630785  Spektrum 1992. 116 s. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. Häftad. Omslaget nött, fuktskador på några blad i slutet, i övrigt gott skick. -- Om porträtt av H.C. Andersen.    60

Jørgensen, Jens H.C. Andersen - En sand myte    8777390172  Hovedland 1987. 174 s. Dansk text. Häftad. Gott skick. Författaren hävdar att H.C. Andersen var oäkta son till Christian VIII och komtessan Elise Ahlefeld-Laurvig. 100

Kofoed, Niels   H.C. Andersen       G.E.C. Gads Forlag 1967. 85 s. Dansk text. Häftad med skyddsomslag. Omslaget trasigt i kanterna, annars gott skick. Namnstämpel på försätts.    50

la Cour, Tage   Danske Illustrationer til H.C. Andersens Eventyr        Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag 1943. 72 s. Rikt ill. Häftad. Gott skick. 180

Larsen, Svend   H.C. Andersen       Flensteds Forlag, Odense 1957. 160 s. Ill. 15 x 10 cm. Häftad. Stor reva i omslaget, annars gott skick. 40

Larsen, Svend & Topsøe-Jensen, H. (red.)    H.C. Andersens eget Eventyr i Billeder      Berlingske Forlag 1952. 80 s. Genomillustrerad i svartvitt. Häftad. Liten skada på omslagets baksida, annars mycket gott skick. Ouppsprättad. Dansk text, sammanfattning och bildtexter på engelska.    90

Lassen, Erik    H.C. Andersen og de Kongelige   8777142314  Cicero 1996. 128 s. Illustrerad. Dansk text. Inbunden med skyddsomslag. Gott skick. 80

Lederer, Wolfgang   The Kiss of the Snow Queen : Hans Christian Andersen and Man's Redemption by Woman  0520057740  University of California Press 1986. 262 s. Inbunden. Gott skick. Namnteckning. 80

Marvitz, Leif   H.C. Andersens tandkvaler : Med uddrag af H.C. Andersens dagbogsnotater og gengivelse af eventyret Tante Tandpine   8772454873  Rhodos 1992. 96 s. Ill. Häftad.  Omslaget blekt längs ryggen, annars mycket gott skick. 60

Mortensen, Klaus P.     Svanen og Skyggen - historien om unge Andersen  8712019550  Gad 1989. 204 s. Illustrerad. Häftad. Veck på omslaget, lite nött i kanterna, annars gott skick.    80

Mortensen, Niels Th.    H.C. Andersen-Illustratoren Vilhelm Pedersen        Ejnar Munksgaard 1949. Ill. 105 s. Inbunden. Bandet solkigt, ryggen gulnad, annars gott skick.  120

Mylius, Johan de    H.C. Andersen : liv og værk : en tidstavle 1805-1875    8711110058  Aschehoug 1993. 245 s. + planscher. Häftad. Skada på omslagets övre hörn, annars mycket gott skick. 110

Nyborg, Eigil   Den indre linie i H.C. Andersens eventyr : en psykologisk studie        Gyldendal 1962. 209 s. Häftad. Omslaget nött i kanterna, annars gott skick. Namnteckning.   60

Olrik, H.G.     Hans Christian Andersen : Undersøgelser og Kroniker 1925-1944       Hagerup 1945. 254 s. Häftad. Veck och revor i omslaget, annars gott skick. Tidningsurklipp bifogade.    80

Oxenvad, Niels  H.C. Andersen: Et liv i billeder    8741233441  Hans Reizels Forlag 1995 166 s. Rikt illustrerad i färg. Dansk text. 27 x 21,5 cm. Inbunden med skyddsomslag. Nära nyskick. 80

Petersen, Ulrich Horst  I H.C. Andersens verden 8701581112  Gyldendal 1977. 146 s. Häftad. Mycket gott skick. Ouppskuren.   90

Porsmose, Erland & Truelsen, Susanne Thestrup   Fynbomalerne og H.C. Andersen       Johannes Larsen Museet & Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2005. 128 s. Rikt illustrerad i färg. Häftad. Mycket gott skick. -- Innehåller 'Den grimme Ælling' och 'Historien om en Moder' av H.C. Andersen med illustrationer av Johannes Larsen resp. Fritz Syberg.  120

Poulsen, Henrik G.  Det rette udseende: Fotografernes H.C. Andersen 8741229304  Hans Reitzels Forlag 1996. 173 s. Rikt illustrerad med foton av H.C. Andersen. Dansk text. 31 x 24,5 cm. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick.  190

Reumert, Elith  H.C. Andersen og det Melchiorske Hjem       H. Hagerups Forlag 1924. 249 s. Illustrerad. Halvfranskt band. Bandet lite nött i kanterna, ryggen blekt, i övrigt mycket gott skick.   160

Topsøe-Jensen, H.   H.C. Andersen og andre Studier      Udgivet som Festskrift i Anledning af Forfatterens Halvfjerdsaarsdag 15. December 1966. Odense Bys Museer 1966. 436 s. Häftad. Gott skick.  100

Topsøe-Jensen, H.   H.C. Andersen og Holberg        Holbergsamfundet/Gad 1956. 41 s. Häftad. Gott skick.    50

Topsøe-Jensen, H.   Vintergrønt : Nye H.C. Andersen Studier 8712879991  Gad 1976. 187 s. Häftad. Reva upptill på omslaget, annars mycket gott skick.    70

Topsøe-Jensen, H., Billeskov Jansen, F.J., Bull, Francis, Dissing, Volmer & Jacobsen, Ole   H.C. Andersen       Det norske Studentersamfund 1954. 91 s. Delvis dansk, delvis norsk text. Häftad med skyddsomslag. Revor i omslaget, blekt längs ryggen, annars gott skick. Dedikation från Ole Jacobsen.    60

Waschnitius, Viktor     H.C. Andersen's Eventyr ''Laserne'' og Spørgsmaalet: Norsk og Dansk     Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag 1922. 64 s. Häftad. Omslaget fläckat och trasigt i kanterna, ryggen nästan helt borta, inlagan i gott skick.  60

Westergaard, Erik Koed  Omkring H.C. Andersens første eventyr   8741238311  Hans Reitzels Forlag 1985. 64 s. Häftad. Gott skick.    50

Westergaard, Hanne  H.C. Andersens Blomster: Haver, buketter, billeder  8772414197  Christian Ejlers' Forlag 1978. 76 s.Illustrerad. Häftad med skyddsomslag. Omslaget nött, annars gott skick. 50

Voss, Knud  Poetisk Ouverture eller Af H.C. Andersens Barndom : En Studie       Hagen & Sørensen, Odense 1954. 54 s. Dansk och engelsk text. Illustrerad. Inbunden. Gott skick. 60

    

Engelska

Rasmussen, Kai Chr.     In the Footsteps of Hans Christian Andersen 8789019172  Olivia 1990. 64 s. Illustrerad. Häftad. Gott skick. Recensionsstämpel. -- 'An informal guide to the places and houses in Copenhagen, where the fairy tale writer Hans Christian Andersen spent most of his life.'   40

    The American Scandinavian Review, April 1930 : Hans Christian Andersen Anniversary Number       Volume XVIII, Number 4. The American-Scandinavian Foundation 1930. 64 s. Klamrad. Lång reva i omslaget längs ryggvecket, rostfläckar vid klamrarna, annars gott skick. -- Innehåller flera artiklar om H.C. Andersen: Helge Topsöe-Jensen & Paul V. Rubow, 'Hans Christian Andersen the Writer'; H.G. Olrik, 'Childhood Home in Odense'; Kai Friis Möller, 'The Poet and the Fair Sex'; Julius Clausen, 'H.C. Andersen Abroad and at Home'.   70

 

Norska

Duve, Arne  H.C. Andersens hemmelighet      Psychopress, Oslo 1969. 138 s. Norsk text. Häftad. Gott skick. Författaren hävdar att H.C. Andersen var oäkta son till en skomakarmästare Huus. 100

Toksvig, Signe  H.C. Andersen       Gyldendal Norsk Forlag 1955. 284 s. På norska. Klotryggsband. Mycket gott skick.    60

 

Svenska

Andersen, H.C.  H.C. Andersen och den fula ankungen 9157801355  Doxa 1984. Lång inledning "Sagan om H.C. Andersen" av P.O. Enquist samt H.C. Andersens saga "Den fula ankungen". Illustrationer av Andrzej Ploski. Häftad. 26 x 21 cm. Litet veck och märke efter prislapp på framsidan, annars mycket gott skick.    100

Kleberg, Tönnes     H.C. Andersen och Uppsala       Särtryck ur Kungl. Humanistiska  Vetenskaps-Samfundets i Uppsala årsbok 1952. 44 s. 6 ill. Häftad. Dedikation till boktryckaren Volmer Nordlunde från författaren.  100

Åström, Harald  H.C. Andersens genombrott i Sverige: Översättningarna och kritiken 1828-1852        Odense 1972. 176 s. Häftad. Veck på främre omslaget, märke efter prislapp på bakre omslaget, annars gott skick. 60

 

Upp

Jolo

Olsson, Jan Olof (Jolo) Engelsk film        Svenska Bokförlaget Bonniers 1954. (Verdandis småskrifter 529.) 64 s. Häftad. Gott skick.   120

Olsson, Jan Olof (Jolo) Lösnummer       Bonniers 1959. 252 s. Häftad. Omslaget lite solkigt, namnteckningar på främre och bakre omslag. 100

Olsson, Jan Olof (Jolo) Ur välunderrättad källa     Bonniers 1971. 196 s. Illustrerad. Inbunden med skyddsomslag. Omslaget nött i kanterna, annars gott skick.  60

Olsson, Jan Olof (Jolo) Änglars liv 9100459348  Bonniers 1983. 169 s. Inbunden med skyddsomslag. Mycket gott skick. Exlibris.   50

Olsson, Jan Olof (Jolo) & Lindahl, Edward   Fritt Nyhavn        Bonniers 1955. 205 s. Rikt illustrerad. Inbunden. Sprickor längs ryggen, annars gott skick. Geografi & Resor Danmark Köpenhamn København Jolo   90

 

 

Till högst upp på sidan